CF

Agility / Agile Leadership - Çeviklik / Çevik Liderlik Programı

CEVIKLIK & CEVIK LIDERLIK
AGILITY & AGILE LEADERSHIP

Hızla değişen dünya ekonomisinde liderlik eden ve gitgide artan karmaşa içindeki tehdit ve fırsatları öngörebilen, belirsizlikle başa çıkabilen yeni dünya liderlerinin ortak noktası nedir biliyor musunuz?

Dünyanın ilk 500 şirketinin üst düzey yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre ‘Agility’ en çok ihtiyaç olan liderlik yetkinliği olarak belirlenmiştir. Agility, esneklik ve uyumluluk gibi pasif ya da tepkisel liderliğin ötesine geçen, niyete dayalı, aktif sorumluluk alan bir liderlik biçimini tanımlar. Ancak bu zihinsel ve duygusal becerileri etkin bir şekilde kullanabilenler mevcut liderlerin yalnızca çok küçük bir yüzdesini oluşturuyor.

2 günlük ‘Agile Leadership’ eğitim programı yeni dünya düzeninde liderlik yapacak olan, takım yöneten, ve geleceğin lideri olmak isteyen herkesin ve organizasyonunda liderlik etkisini arttırmak isteyen karar vericilerin katılabileceği bir programdır. Tracom Group International’ın ‘Agility ve Adaptive Mindset’ yetkinliklerini temel alarak hazırlanmıştır.

Adler Fakülte Liderlerinden Vedat Erol (MCC-ACPC) ve Utku İlik tarafından verilecek olan eğitim programına katılmak isteyen liderleri, yöneticileri ve karar vericileri bekliyoruz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.


 • Agility nedir ve yeni dünya düzeninde neden önemlidir?
 • Eski dünya düzeni ve paradigmalarına meydan okuyan Agile liderlik
 • Agile leadership nedir v hangi yetkinlikleri gerektirir?
 • Agile zihin yapısı neden liderlikte daha önemli hale geldi?
 • Sen ne kadar agile lidersin?
 • Agile coaching nedir ve organizasyonlarda hangi iş fırsatlarını getiriyor?
 • Agile organizasyon nedir ve nasıl çalışır?
 • Kriz ortamlarında agile liderlik, agile takım ve agile organizasyon ne yararlar sağlar?
 • Agile takım çalışması ve yöntemleri nelerdir?
 • Scrum, Kanban ve diğer agile yöntemler nelerdir?
 • Agile Liderlik Uygulamaları
  • Araştıran, Yaratan
  • Tasarlayan
  • Motive Eden, Enerji Veren
  • Uygulayan, Uygulatan

 • Program İçeriği:


  1. Araştırmacı ve Yaratıcı Agile Lider
  • Yeni fikir ve fırsatlara açık
  • Gelecek odaklı ve değişimi yaratan
  • Hizmet ya da ürün elementlerinin yerine yenisini ekleyen
  • İki ürün ya da amacı birleştiren
  • Şu an kullanılan süreci tersine çeviren
  • Ürün ya da hizmetin elementlerini çıkartan
  • Ürün ya da hizmeti yeni bir amaca ulaşmak için uyumlu hale getiren
  • Ürün ya da hizmetin elementlerini büyüten

  2. Tasarımcı Agile Lider
  • Olası yeni fikirleri geliştiren
  • Önemli olana odaklanabilen
  • Yaratıcı iş birlikleri ve ilişki geliştirebilen
  • Özgüvenli
  • Yenilikçiliğine inanan
  • Hatasına gülebilen
  • Kendi sınırlarının farkında
  • Yaratıcı insan ve fikirleri geliştiren
  • Mükemmellik kriterlerini netleştiren

  3. Motive Eden, Enerji Veren Agile Lider
  • Diğerlerini olumlu etkileyen
  • Yeni fikirleri destekleyen
  • Geleceği, başarıyı ve potansiyeli gösteren
  • Duygu ve düşünceleri kışkırtan, hikayeleştiren

  4. Uygulayıcı, uygulatıcı
  • Cesur ve hata yapma riskini alabilen
  • Pratik planlara yeni fikirler ekleyebilen
  • Planları test edip, kolaylıkla revize edebilen
  • Yeni fikir ve uygulamaları kolaylıkla sürece ekleyebilen
  • Olası başarısızlık yaratacak unsurları tespit edebilen
  • Başarısızlıklardan öğrenen ve başarısızlıkla yüzleşebilenGüncel tarihler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ADLER INTERNATIONAL