CF

Baran Kaya - Perda Profesyonel Koçluğun Temelleri sonuca odaklı, hedefine ulaşan bir eğitim oldu. Eğitmenler çok bilgili ve deneyimliler. Bilgilerini keyifle paylaştılar. Aynı zamanda oldukça zengin araç ve yöntemler kullanıldı. Dinleme, soru sorma, takdir, açıklığı ve farklı bakış açılarını sağlayacak yöntemler, değişimi sağlayacak yöntemler, değerlerin önemi ve etkisi gibi koçlukta gerekli bir çok aracı, yöntemi öğrendim.
ADLER INTERNATIONAL