CF

Çeviklik Koçu İleri Seviye Programı

Sürdürülebilir, Mutlu ve Yenilikçi Organizasyonlar

Çevikliği gündeminde önceliklendiren üst düzey yönetici sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü rekabette avantaj elde etmek, müşteri beklentilerine daha hızlı cevap vermek, daha yenilikçi olmak, daha yüksek değer üretmek, daha bağlı ve mutlu çalışanlara sahip olmak istiyorlar. Organizasyonların acilen bir güncellemeye ihtiyaç duyduğu 21. yüzyılda karmaşıkla baş edebilmek için çevik organizasyonlara ihtiyacımız var. Bu organizasyonun değer üreten en küçük birimi ise öz yönetimli takımlar. Takımların çevikliğini artıracak ve organizasyona çeviklik virüsünü bulaştıracak ise hem iş hem insan tarafında yetkin rehberler olan Çeviklik Koçları.

Programın Amacı

Çeviklik Koçu Sertifika Programı’nın amacı, ister yeni bir girişim ister büyük ölçekli bir kurum olsun, organizasyonların sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, esnekliği ve çalışan bağlılığını artırabilmeleri yolunda desteklemek için gerekli olan yetkinlikleri kazandırmak.

Kimler Katılabilir?

 • Bilgi teknolojileri, pazarlama, iş geliştirme, insan kaynakları veya başka bir birimde inovasyon veya ürün geliştirmeden sorumlu bir takımın potansiyelini üst seviyeye çıkarmak isteyen mevcut veya yeni İnovasyon ve Çevik Koçları
 • Çeviklik alanında uzmanlaşmak isteyen Profesyonel Koçlar
 • Kurumlara ve girişimlere inovasyon ve çeviklik konularında destek veren veya vermek isteyen Danışmanlar
 • Yüksek performanslı bir organizasyon tasarımının peşinde olan Organizasyonel Gelişim ve İK Profesyonelleri
 • Programımız 74 saat olup CCE akreditasyon sürecindedir.

Programın Ön Şartı

Çeviklik Eğitimi almış olmak ve min. 4 ay Çeviklik Koçu/Scrum Master tecrübesi.

Çeviklik Koçu Yetkinlik Modelimiz

Çeviklik Koçu Yetkinlik Modeli

ICF yetkinlikleriyle uyumludur.

 

Modüllere Özet Bakış

Çeviklik Koçu Modüllere Özet Bakış

Modül 1: Çevik Takım Fasilitasyonu (3 gün/21 saat)

 • Fasilitasyon süreci ve becerileri
 • Fasilitasyon araçları (ısınma, enerji, yaratıcılık, retrospektif)
 • Öğrenme tasarımı (4MAT modeli, yetişkin öğrenmesi, hafıza sarayı vb.)
 • Öğrenme araçları (rol oyunu, grup çalışması, bulmaca, hikâye anlatımı vb.)
 • Mentorluk (öğrenme tarzları, geri bildirim, güçlü yanlar vb.)
 • Fasilitasyon malzeme ve ekipmanı

Modül 2: Çevik Takım Koçluğu (3 gün/21 saat)

 • Yüksek performanslı takım
 • Takım değerleri ve vizyonu belirleme
 • Takım koçluğu araçları

Modül 3: Birebir Çeviklik Koçluğu (5 gün/32 saat)

 • Koçluğun alanı ve konusu hakkında kilit ayrımlar
 • Koçluk varlığı ve zihniyeti
 • Potansiyel ve parazitler
 • Koçluğun temel yetkinlikleri (koçluk anlaşması, güven oluşturma, farkındalık yaratma vb.)
 • Koçluk araçları ve teknikleri (Güçlü soru, yansıtma, etkin dinleme, takdir vb.)
 • Bireysel çeviklik değerlendirmesi

 

Program Akışı

Çeviklik Koçu Program Akışı

Öğrenme Yaklaşımımız

 • Yetişkin Öğrenmesi İlkeleriyle uyumlu
 • Deneyimleyerek öğrenmeyi esas alan
 • Öğrenen merkezli
 • Öğrenme yolculuğunu deneyim paylaşımı, kılavuzlar ve proje ödevi gibi farklı araçlarla pekiştiren
ADLER INTERNATIONAL