CF

Çeviklik Koçu Sertifika Programı

Sürdürülebilir, Mutlu ve Yenilikçi Organizasyonlar

Çevikliği gündeminde önceliklendiren üst düzey yönetici sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü rekabette avantaj elde etmek, müşteri beklentilerine daha hızlı cevap vermek, daha yenilikçi olmak, daha yüksek değer üretmek, daha bağlı ve mutlu çalışanlara sahip olmak istiyorlar. Organizasyonların acilen bir güncellemeye ihtiyaç duyduğu 21. yüzyılda karmaşıkla baş edebilmek için çevik organizasyonlara ihtiyacımız var. Bu organizasyonun değer üreten en küçük birimi ise öz yönetimli takımlar. Takımların çevikliğini artıracak ve organizasyona çeviklik virüsünü bulaştıracak ise hem iş hem insan tarafında yetkin rehberler olan Çeviklik Koçları.

Programın Amacı

Çeviklik Koçu Sertifika Programı’nın amacı, ister yeni bir girişim ister büyük ölçekli bir kurum olsun, organizasyonların sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, esnekliği ve çalışan bağlılığını artırabilmeleri yolunda desteklemek için gerekli olan yetkinlikleri kazandırmak.

Kimler Katılabilir?

 • Bilgi teknolojileri, pazarlama, iş geliştirme, insan kaynakları veya başka bir birimde inovasyon veya ürün geliştirmeden sorumlu bir takımın potansiyelini üst seviyeye çıkarmak isteyen mevcut veya yeni İnovasyon ve Çevik Koçları
 • Çeviklik alanında uzmanlaşmak isteyen Profesyonel Koçlar
 • Kurumlara ve girişimlere inovasyon ve çeviklik konularında destek veren veya vermek isteyen Danışmanlar
 • Yüksek performanslı bir organizasyon tasarımının peşinde olan Organizasyonel Gelişim ve İK Profesyonelleri
 • Programımız ICF tarafından CCE kredisine sahiptir.

Çeviklik Koçu Yetkinlik Modelimiz

Çeviklik Koçu Yetkinlik Modeli

ICF yetkinlikleriyle uyumludur.

 

Modüllere Özet Bakış

Çeviklik Koçu Modüllere Özet Bakış

Modül 1: Tasarım Düşüncesi ve Yalın Yeni Girişim (3 gün/21 saat)

 • Müşteri içgörüsü kazanma ve yorumlama (derin mülâkat, duvardaki sinek vb.)
 • Müşteri içgörüsü yorumlama (yakınlık analizi, persona, deneyim haritası vb.)
 • Yaratıcı çözüm geliştirme ve seçme (sektörler arası aktarım, beyin fırtınası, morfolojik analiz vb.)
 • Yaratıcı çözüm seçme (100$ testi, etki-çaba analizi vb.)
 • Prototipleme ve sınama (ara yüz tasarımı, hikâye panosu vb.)
 • İş modeli kurma (ürün vizyonu, iş modeli tuvali, asansör konuşması)

Modül 2: Çevik Ürün Geliştirme (Agile ve Scrum) (3 gün/21 saat)

 • Karmaşıklık dünyası ve çeviklik
 • Çeviklik felsefesi ve manifestolar
 • Çeviklik rolleri (Ürün sahibi, çözüm takımı, çeviklik koçu)
 • Çeviklik etkinlikleri (Sprint planlama, değerlendirme vb.)
 • Çeviklik araçları ve eserleri (İş listeleri, kullanıcı hikâyesi, görev panoları vb.)
 • Örgütsel çeviklik (Nexus, ING modeli)
 • Çeviklik metrikleri (Değer, üretim, kalite, uyum, moral)
 • İnsan kaynakları ve çeviklik (işe alım, eğitim, performans, ücret)

Modül 3: Çevik Takım Fasilitasyonu (3 gün/21 saat)

 • Fasilitasyon süreci ve becerileri
 • Fasilitasyon araçları (ısınma, enerji, yaratıcılık, retrospektif)
 • Öğrenme tasarımı (4MAT modeli, yetişkin öğrenmesi, hafıza sarayı vb.)
 • Öğrenme araçları (rol oyunu, grup çalışması, bulmaca, hikâye anlatımı vb.)
 • Mentorluk (öğrenme tarzları, geri bildirim, güçlü yanlar vb.)
 • Fasilitasyon malzeme ve ekipmanı

Modül 4: Çevik Takım Koçluğu (3 gün/21 saat)

 • Gruptan Yüksek performanslı takıma dönüşüm
 • Takım değerlerinin tespiti ve değerlendirilmesi
 • Geribildirim ve değerleri temel alan farkındalık
 • Takım vizyonunun oluşturulması
 • Takımın strateji ve eylem planı oluşturması
 • Takım koçluğu araçları
 • Takıma koçluk yapmanın incelikleri

Modül 5: Birebir Çeviklik Koçluğu (5 gün/32 saat)

 • Koçluğun alanı ve konusu hakkında kilit ayrımlar
 • Koçluk varlığı ve zihniyeti
 • Potansiyel ve parazitler
 • Koçluğun temel yetkinlikleri (koçluk anlaşması, güven oluşturma, farkındalık yaratma vb.)
 • Koçluk araçları ve teknikleri (Güçlü soru, yansıtma, etkin dinleme, takdir vb.)
 • Bireysel çeviklik değerlendirmesi

 

Program Akışı

Çeviklik Koçu Program Akışı

Öğrenme Yaklaşımımız

 • Yetişkin Öğrenmesi İlkeleriyle uyumlu
 • Deneyimleyerek öğrenmeyi esas alan
 • Öğrenen merkezli
 • Öğrenme yolculuğunu deneyim paylaşımı, kılavuzlar ve proje ödevi gibi farklı araçlarla pekiştiren
ADLER INTERNATIONAL