CF

İletişimde Ustalaşma Yolculuğu Programı

Programın Amacı:

Bu iki günlük programda Katılımcılara daha iyi ilişki kurmaları için etkili iç ve dış müşteri görüşmeleri yapmaları için gerekli olan temel beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktır. Geri bildirim, etkin dinleme ve anlama araçlarını öğrenerek kurum içerisindeki yöneticilik becerilerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Farklı liderlik stillerini anlamak ve ihtiyaca yönelik olarak iletişimi yapılandırarak iletişim yolunda ustalaşmaktır.

Programın Faydaları:
 • Kurumuz çalışanlarının iç ve dış müşteri ilişkilerinin güçlenmesi,
 • Çalışanlarınızın temel iletişim ve ilişki becerilerinin yükselmesi,
 • Geri bildirim alma ve verme konusunda yetkinlik kazanmaları,
 • Etkin dinleme araçlarının benimsenmesi ve kullanılması,
 • Farklı iletişim stillerinin anlaşılması ve karşılıklı ihtiyaçlara esneme becerisinin kazandırılması
Takip Çalıştayı
 • Eğitimden bir ay sonra katılımcılarla yarım saat yüz yüze görüşerek yapılacaktır.
 • Eğitim esnasında öğrenilen araçlar ve yetkinlikler üzerinden katılımcının geri bildirimleri alınacak ve öğrenmiş olduğu araçların kullanımı üzerine çalışılacaktır.
 • Takip Çalıştayı ile birilikte katılımcılar, öğrenimlerini pekiştirecekler, öğrenmiş olduklarını araçları etkin bir biçimde günlük hayatlarında kullanabileceklerdir.
Program İçeriği:
 • Düşünce ve duygularımızda zihniyetin rolü (Öğrenen- Yargılayan Zihniyet)
 • Daha güçlü iletişim ve daha verimli ilişkileri yönetme
 • İletişim ve müşteri ilişkilerinde zihniyetin rolü
 • Güçlü yanlar/Değerler
 • Duygusal zeka ve duyguların yönetimi
 • Değişim için etkili iletişim
 • Etkin dinleme.
 • Etkin dinleme araçları ve teknikleri
 • Dinleme ve soru sorma yeteneklerini geliştirme.
 • Etkili sorular sorma
 • Geri bildirim alma ve verme konusunda yetkinleşme
 • Değişimi kolaylaştırmada olumlu geri bildirimin etkisi
 • Takdir etme süreci
 • Takdirin ilişkilerdeki önemi ve günlük hayatta uygulanması.
 • Liderlik çarkı modeli
 • Liderlik çarkı modeli kendimizi ve farklı stilleri tanımak
 • Farklı stiller ile etkili iletişim becerileri kurmak
 • Farklı stillerin gölge yanları
 • İletişim yetkinlikleri bağlamında bireysel güçlü yanlar ve gelişim alanları çalışması yapmak
 • Bireysel aksiyon planları hazırlamak
ADLER INTERNATIONAL