CF

Koçluk Yaklaşımı ile Etkili Anne Baba Eğitimi

Etkili Anne-Baba İletişimine Devrim Niteliğinde bir Yaklaşım…

Bu program ödüllü psikolog ve üç kez Nobel Barış Ödülü Adayı olan Dr. Thomas Gordon tarafından oluşturulmuştur. Gordon Uluslararası Eğitim’in kurucusu ve 1962 yılında bu programı başlatan kişidir. İletişim becerileri ve çatışma çözme yöntemlerini ebeveynlere, öğretmenlere, gençlere, şirket yöneticilerine ve çalışanlara öğretmede öncü biri olarak tanınır.

Etkili Anne-Baba Eğitim programı ebeveynler için ilk beceri temelli eğitim olarak bilinir.

Etkili Anne-Baba Eğitimi nedir?

Etkili Anne-Baba Eğitimi, dünyada en fazla sayıda ebeveyne yardımcı olan öncü bir programdır. Ebeveynlerin aileleri ve tüm çevreleri ile ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olan kanıtlanmış iletişim becerileri sunar. Bu becerileri kullanan ebeveynler, ailenin her bir üyesini onların görüş açısından anlamaya ve ailede oluşan çatışma ve problemleri basit bir şekilde çözmeye başlar.

“Yaparak Öğrenme” Modeli
  • Üç günlük oturumlar süresince, eğitmen Etkili Anne-Baba Eğitimi içeriğini ve becerilerini sunarak, pratik öğrenmeye olduğu kadar; uygulamaya, tartışmaya ve sorulara da zaman ayırır.
  • Deneyimseldir. Katılımcının örneklerini aktarmasına ve becerilerini küçük grup çalışmaları ile geliştirebilecektir.
  • Eğitmen, eğitim boyunca geri bildirim ve koçluk sağlar.

Etkili Anne-Baba Eğitimi İçeriği

Ailelerimizden başlamak üzere;

  • ilişkilerimizdeki çatışma alanlarını azaltmak,
  • daha fazla paylaşmak,
  • sorunları tarafsız dinleyip, dile getirmek,
  • tarafların tamamının mutlu olacağı çözümler üretmeye destek olmayı hedefler

45 ülkede, geniş bir kültürel yelpazede, farklı toplumlarda kullanılmaktadır.

 

Etkili Anne-Baba Eğitimi katılımcıları altı anahtar beceriyi öğrenecektir:

‘Problem aidiyetini tanımlama’ problemleri anlama ve yönetme
‘Aktif Dinleme’ çocukların ve diğer kişilerin kendi problemlerini çözmesini sağlayabilmek
‘Ben mesajı’ başkasının kabul edilemez davranışını değişimle sonuçlandırabilmek amacıyla yüzleştirmek
‘Gear shifting’ (Vites Değiştirme) değişime direncin üstesinden gelmek
‘Yöntem III’ çocuklar ve diğerleri ile çatışmaları çözmek ve çözüm sonucunda iki tarafı da memnun etmek
‘Değerler çatışması çözme becerileri’ çocuklar ve diğerleriyle değer ve rol farkı kaynaklı çatışmalarının üstesinden gelmekte Etkili Anne-Baba Eğitimi Eğitmen sunumları, grup tartışmaları, bireysel paylaşım ve beceri inşa etme aktivitelerinin dengeli bir bütünüdür.

Kimler katılabilir?

Her anne-baba ve eğitimci bu eğitime katılabilir. Eğitim okul öncesi, ilkokul, lise çağı fark etmeksizin her yaş çocuğa sahip ebeveynin ailesi için sahip olacağı bir hediyedir. Ayrıca; ilişkilerini yeni bir bakış açısıyla değerlendirip, yeni iletişim metodlarını öğrenmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Ek olarak; Eğitim öncesinde 2 kere eğitimle ilgili 2 saatlik tanıtım workshop’u yapılacaktır.
Kurumlara ücretsiz 2 saatlik tanıtımlar yapılacaktır.
Ek olarak Kurumlara verilen kapalı eğitimlerde tarih karşılıklı olarak belirlenir.  Katılımcı sayısı 10-18 kişi arasındadır.
Eğitimin kesin tarihleri kurumla karşılıklı mutabık kalındıktan sonra yayınlanır.
Katılımcı sayısı 14-18 kişi arasındadır.
Katılımcıların eğitim süresince kullanacakları çalışma kitapları ve sertifikalar eğitim esnasında ve sonunda eğitmenler tarafından verilecektir.
Fiyatlandırma ihtiyaç duyulduğu takdirde teklif olarak iletilecektir. Toplantı yeri temini, kahve molası ve yemek ikramı kuruma aittir.


Detaylı Bilgi için aysecoral@adlerce.com adresinden bilgilerinden iletişime geçiniz. Bu eğitim Gordon Lisanslı Eğitmenleri, Ayşe Coral tarafından verilmektedir.

As Leader  Gordon Training INT

ADLER INTERNATIONAL