CF

Koçluk Yaklaşımımız

Yaklaşımımız

Test edilmiş, iyice araştırılmış, kanıtlanmış kuram ve modelleri iyi işlenmiş deneysel etkinliklerle harmanlayıp bunları uygulamaya dahil eder. Bireysel düzeyde katılımcı ihtiyaçlarını ele alan uzman denetimi sağlar.

Modelimiz

İnsanların değişim proseslerine ve bu değişimi zaman içerisinde kolaylaştıracak koçluk ilişkisinin gücüne yönelik kapsamlı bir anlayış. Çeşitli kurumlarda ve bir çok ülkede başarıyla sunulan kapsamlı bir uygulama.

Uzmanlığımız

Deneyimli öğretim üyelerimiz:

Mesleğin ileri düzeydeki liderlerinden ve Dünya çapında bireylere ve kuruluşlara koçluk yaklaşımı getirme görevini üstlenen bir ekipten oluşmaktadır.

Adler koçluk modeli aşağıki kavramlara yönelik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır:
Koçluk Hedefleri
Koçluk Odak Noktası
Koçluk İletişiminin Gücü

Adler modelinin üçgeni olarak sunulan Performans, Öğrenme ve Yerine Getirme faaliyetleri müşterilerimizin değişim yaşamak istediği alanlardır.

Gerçekten ne istiyorsunuz?

Bu soru, koçluğa adım atma noktasıdır. Koçluk, sistemlere gömülü halde yaşayan bir insan olmanın karmaşık zorluklarını anlaşılır hale getirir. Koçun, bireylere; kendileri için anlamlı olan hedefleri tanımlama ve yerine getirme; içinde bulundukları genel durumu ve bireysel özelliklerini göz önüne alarak söz konusu hedefleri faaliyete geçirme açısından yardımcı olma konusunda kalifiye olması gerekmektedir.

Temelde koçluk, beklendiği şekilde sonuçlanacak gerekli değişimlerin kolaylaştırılması ile ilgilidir. Mevcut durumu gelecekte arzulanan bir duruma taşır.

 

Adler’in Koçluk Yaklaşımını Gösteren Dokuz İlke

Bu ilkeler dünya üzerinde nasıl daha iyi bir insan olunacağını dile getiriyor. Adler Koçluk Sertifika Programı’nda bizler, aşağıda yer alan dokuz ilkeyi keşfe çıkıyoruz. Bu ilkeler Adler International Learning programlarının tamamında net bir şekilde belirtilmektedir.

Bizler önemliyiz;
  • Her insan yaratıcı bir ruha sahiptir.
  • Her insan doğası gereği anlamı arar ve onu oluşturur.
  • Her insan anlamlı bir yaşam oluşturmaya yetecek eşsiz güce sahiptir.
Potansiyelimiz

Kendini yansıtma ve araştırma güçlendirilmiş farkındalık için gereklidir; bu da gerek iş hayatı gerekse özel hayatta daha anlamlı ve mükemmel yaşama götüren anahtardır.

Bir insane, farklı yanları birarada yansıtan bir bütündür: zihin, beden ve ruh; düşünme, hissetme ve düşleme gibi. Etkin ve anlamlı bir iş hayatı ve özel hayat bu farklı yanlar arasında ahenk ve sinerjinin olmasını gerektirir.

İnsan olarak bizler, seçimlerimizde her zaman özgürlük ve sorumluluğa sahip olmuşuzdur.

Diğerleriyle olan ilişkimiz;

Gerçeğe bakış açımız –inançlarımız, varsayımlarımız, zihinsel modellerimiz, içinde bizlerin rol aldığı kendimizi, diğerlerini ve dünyayı anlatan “hikayelerimiz”- seçim ve eylemlerimize etki eder.

İnsan olarak bizler, çok yönlü bir hayatın içerisinde kaybolduk ve ilişkileri içeren farklı sistemler oluşturuyoruz.

Yukarıda özetlenmiş olan ilkeler anlamlı sonuçlar oluşturmaya götüren maksatlı eylem için zemin hazırlamaktadır.

ADLER INTERNATIONAL