CF

Selnur Gülek - Renaissance Polat Istanbul Hotel – İnsan Kaynakları Müdürü Eğitimden önce katılımcıların hedef, beklenti ve ihtiyaçlarının aynı olmadığını, sorulan soruların genele hitap etmediğinin zaman kaybettirdiğini düşünürdüm. Fakat eğitimden sonra bu durumu yönetmeyi bilmem gerektiğini farkına vardım. Bunun faydasını gördüm. Teşekkürler.
ADLER INTERNATIONAL