Pozitif Değişim: Koç gibi Lider Programı

Pozitif Değişim: Koç Gibi Lider©

Sürdürülebilir ve Ölçümlenebilir İK Çözümleri

Gelişerek, büyüyerek fark yaratmanın vazgeçilmez olduğu günümüzde rekabette öne çıkmak için, çalışanları değişmez kurallar ve geleneksel sistemler ile kontrol etmek yerine, onları değişik açılardan düşünmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini bulmaya teşvik etmek gerekiyor. Çalışanları özerkleştirerek motive etme yöntemlerini içeren koçluk kültürünü destekleyen şirketler daha yüksek başarıya ve verimliliğe ulaşıyor.

Adler’in “Pozitif Değişim: Koç Gibi Lider©” programı ICF onaylı Koçluk Sertifika Programı’nın ilk modülü olan “Profesyonel Koçluğun Temelleri”nde aktarılan koçluk düşünce yapısı ile temel yetkinlik ve araçlarını 2 günlük bir süreçte katılımcılarına benimsetmeyi ve böylece “yaratıcı ve sürdürülebilir çözümlerin şirket içinde üretilmesini” hedefliyor.

Bireysel Kazanımlar:

Kurumsal Kazanımlar:

Neden “Pozitif Değişim: Koç Gibi Lider©”?

Kimler Katılmalı?

Program İçeriği

Adler İletişim Formu