Çevik IK Programı

ÇEVİK İK (2 gün/14 saat)

Amaç: Çeviklik kültürünü yaratmak.

Önşart: Çalışan Deneyimi Tasarımı ve Çevik Proje Yönetimi

Adler İletişim Formu