Mentorluk Sistemleri Programı

Günümüzde kurumunuzun liderlerinin ve yakın gelecekte lider olmak üzere yetiştirmekte olduğunuz değerli çalışanlarınızın performansı kurumun başarısında çok önemli bir unsurudur. Ancak süregiden yoğun işler arasında geleceğin liderleri olmak üzere seçilmiş çalışanlarınızın gelişimine, kendilerine kurumun iş yapış şeklini, değerlerini, önceliklerini ve davranış standartlarını aktarmaya ayrılan zaman oldukça kısıtlı olmaktadır. Bu nedenle Kurumunuzda sürdürülecek olan Mentorluk Programı büyük

fayda sağlayacak ve kurumda yeni bir kültür tetiklenerek bir iklim değişikliği yaratılması hedeflenecektir.

‘Kurumumun kültürünü, benden neler beklendiğini ve hedeflerime ulaşmak için ne gerektiğini biliyor muyum?’

Kariyerinde başarılı olanların yolun en başında bu soruları sorduğunu ve mentorluk çalışmalarını hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere giden yolu çizmek için kullandığını biliyoruz.

Mentorluk ilişkisinin başarısı her iki tarafın da bu anlayışta olması, yapıcı davranışları ve sürece olan bağlılıkları ile katlanarak artar.

Araştırmalar, mentorluk programlarına dahil olanların, aynı seviyedeki iş arkadaşlarına göre;

Programın Faydaları:

Menti Atölyesi

Eğitime katılacak mentilerin (mentee-danışan), mentorluk sisteminden maksimum verim sağlayabilmeleri için kendi üzerlerine düşen rol hakkında bilinçlenmeleri ve kişisel gelişim gündemlerini saptayabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir. Mentiler için program süreci 1 gün olup, Mentorluk ve Mentilik eğitimleri tamamlandıktan sonra, Süreç eşleşmeleriyle Mentorluk süreçleri başlayarak, kurum bu süre içerisinde Mentor Koçlar tarafından desteklenmektedir.

Adler İletişim Formu