Adler Central Europe Yönetici Koçları

Ayla TÜRKMEN

Ayla TÜRKMEN (MCC, ACPC, ACT)

Ayla Türkmen, Londra Polytechnic’ten Bilgisayar Mühendisi olarak mezun olduktan sonra hem çok uluslu hem de yerli kurumlarda yirmibeş sene çalıştı.

Liderlik vasıflarını cok kültürlü ortamlarda yönetici olarak pekiştirdi. 2000 yılına kadar süren kurumsal kariyerinin son yıllarında üst düzey yönetici olarak satış direktörlüğü ve genel müdürlük yaptı.

2000den itibaren, kendi şirketini kurarak bireyler ve kurumlarla, liderlik gelişimleri konusunda koç ve eğitmen olarak çalışmaya başladı. Kurumların her seviyede stratejilerini oluşturmada da danışman olarak hizmet vermektedir.

Ayla Türkmen ayrıca International Coaching Federation (ICF) belgeli PCC ünvanlı koç ve Adler Koçluk Okulu mezunu (ACPC) fakülte üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Aldığı eğitimler arasında Durumsal Liderlik, Satış ve Satış Destek, Öğrenen Organizasyonlar, Liderlik, Takım Koçluğu, Mentorluk, Pozitif Psikolojinin Liderliğe Uygulamaları, Mindfulness-Farkındalık, Farkındalıklı Organizasyonlar, Şiddetsiz İletişim-İhtiyaca Dönük İletişim güncel olanlar olarak sayılabilir.

Liderlik gelişimine, bireylerin özgün yanlarını günlük yaşamlarına taşımalarına imkan verecek şekilde yaklaşmakta ve gruplar, takımlar, bireylerle gelişim programlarını bu anlayışla yürütmektedir.

Bilimin insanın zihinsel ve fiziksel yapısını ortaya koyan nörobilim, kuantum fizik, epigenetik alanları ilgisini çekmektedir. Makro kozmozun, mikro kozmozla ilişkisini göstermesi açısından da kozmolojiye yakınlık duymaktadır.

İki çocuk ve iki torun sahibi, yaşamı bir bütün olarak algılamaya gayret koyan bir kadın olarak Ayla, bütünsel bakış felsefesini çalısmalarına, farkındalığı ve ihtiyaca dönük iletişimi teşvik edici yaklaşımıyla aktarmaktadır.

Adler İletişim Formu