Nue Gedikali - HR Manager, Ingenico

Bu gün gibi hatırlıyorum 2008 yıllıydı. Bumed’de Ersin Günoy ve Darlene Chrissley tarafından Adler’in tanıtımı yapılıyordu. O gün Adler ve Ersin Günoy ile tanıştım. Bu sırada şirketimizde de uluslararası şirket kimliğine dönüşüm, büyüme gibi önemli bir değişim yaşanıyordu. Bu süreçte koçluk almanın koçluk araçlarını kullanmanın bizi güçlendireceğine, katkı sağlayacağına karar verdik. Ingenico ve benim için koçluk yolculuğu bu kararla, istek, heyecan ve merakla başladi. Bu yolculukta Adler ekibi ve Ersin Günoy her zaman bizimle oldu.

Ersin Günoy ile ilk tanıştığımda , güçlü bir satış ve pazarlama yönetimi geçmişine sahip olduğu fark ediliyordu ve bende koçluk konusunda eğitimli, iyi bir girişimci ve lider izlenimi bırakmıştı. Ancak onu tanıdıkça kendisi benim için güçlü soru sorma becerisine sahip, koçluk sanatını iyi kullanan, farkındalık ve değişim yaratan, model aldığım koça-mentora dönüştü.

İlk günlerde koçluğun işim için önemli, geliştirmem gereken bir yetkinlik olduğuna inanıyor, koçluk sürecini verimli ve etkin yönetmek amacıyla koçluk konusunda daha fazla bilgili olmak istiyordum. Adler’in üç modülden oluşan koçluk eğitimini tamamladım. Şanslıydım. Katıldığım sınıf farklı koçluk ekollerinden gelen, Adler ekolünü öğrenmek isteyen, aralarında bu gün Adler liderleri olan koçlardan oluşuyordu. Benim için sınıf arkadaşından daha fazla mentor oldular. Koçluk yapmak, bu amaçla koçluk metodolojisini, koçluk araçlarını uygulamak ve deneyim kazanmak için istekliydim. Oysa koçluk yolculuğu koçluk yapmaktan daha çok koç olmak içindi. Practicum eğitimi sırasında aldığım çok yönlü geribildirimler, kendi kaynaklarımı, değerlerimi koçluklarıma taşımak, koç olmak yolunda beni güçlendirdi. Ersin Günoy bir mentor olarak her zaman koçluk ile ilgili yeni bir hedef koymam için beni cesaretlendirdi. Bu bana sürekli yeni şeyler öğrenen, öğrendiklerini uygulayan bir koç olmam konusunda katkı sağladı ve sağlamaya devam ediyor.

Aynı dönemde kurumsal olarak Ersin Günoy’un desteği ile Ingenico’da etki yaratan bir koçluk sistemi kurduk. Yöneticilerimizi ‘Koç gibi lider ‘ eğitimi ile koçluk konusunda bilgilendirdik. Ardından yöneticiler için birebir koçluklar planlandı. Adler’in deneyimli liderlerinin de içinde olduğu geniş koç havuzuna sahip olması, yöneticilerin onlar için en uygun koçu seçmeleri konusunda destek oldu. Yöneticilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıkları artarken, liderlik ve iletişim becerileri de güçlendi. Gelişimin önündeki engellerin fark edilmesi, kullanılmayan iç kaynakların harekete geçirilmesi değişim sürecini olumlu etkiledi.

Birebir koçlukların başarısı almış olduğumuz takım koçluğu ile arttı. İletişim ve takım çalışması becerimiz gelişti. Y kuşağı ile çalışmayı öğrendik. Farklı sesleri duymaya başladık. Bu sürecin şirket içinde farkedilebilir pozitif etkisi diğer departmanlara da yansıdı. Ingenico grup yıllık global “İnsan Kaynakları” toplantısında koçluk deneyimimizi diğer ülkelerin İnsan Kaynakları Yöneticileri ile paylaştım. Farklı ülkelerde benzer çalışmaların başlaması için öncülük ettik. Koçluk sürecinin pozitif etkisi, yöneticilerden, çalışanlara, departmanlardan farklı departmanlara ve hatta farklı ülkelere yansıdı.

Ersin Günoy da koçlarımız arasında yer aldı. Danışanları için farkındalık yaratan, bazen zorlayan, harekete geçiren, yolda tutan, etki yaratan bir koç, İngenico’da koçluk sürecinin kurulması, yapılandırılması ve yönetilmesi aşamasında etik değerlere verdiği önem, güçlü hafızası ve detaycı kişiliğiyle bizim için iyi bir danışmandı. Sıcak, samimi yaklaşımı her zaman gülen yüzüyle, birlikte keyifle, eğlenerek çalıştığımız, Ingenico ailesinin saygı duyulan ve çok sevilen bir üyesi oldu. Ani gelen talihsiz hastalık hepimizi çok üzdü. Ancak, tedavi sürecinde her şeyin eksiksiz devam etmesi için yaptığı hızlı planlama, yarım hiçbir şeyin kalmaması için gösterdiği hassasiyet takdire değerdi. Bu süreçte de birlikteydik.

Gelişime verdiğimiz önem, koçluk sürecinin pozitif etkisi dolayısıyla Adler ekibi ve Ersin Günoy’un katkısıyla, olumlu sonuçlara ulaştık. Geçmiş yıllara göre daha düşük çalışan devir oranına sahibiz ve çalışan memnuniyet oranımız heryıl artıyor. Ingenico Grubun yapmış olduğu bağlılık anketi sonuçlarına göre grup içinde çalışan bağlılık oranı en yüksek ülkeler arasındayız. Katkılarınız için teşekkürler Adler ekibi. Teşekkürler Ersin Günoy. Birlikte yaşadığımız farklı duyguların renklerine boyanmış gökkuşağının altına, başarılı bir koçluk resmi çizdik.

Sevgili Ersin Günoy ışığın bizimle. Sevgi ve özlemle anıyoruz.

Nue Gedikali - HR Manager, Ingenico

Adler İletişim Formu