Adler Blog

İlişki ......

İlişki nedir, nasıl başlar, nasıl devam eder ve neden biter?
Belki de bu sorulara cevap verebilmek için önce ilişkinin ne olduğu ve belki de ne olmadığını bilmek gerekir.

Eğer ilişki bir eylem/davranış ise ; “ ben “ den “biz” e doğru evrilmek , bize ait “ortak” bir eylem/davranış kalıbı oluşturmak/geliştirebilmektir.

Koçluk yaklaşımında önemli olan, bireyin önce kendisi ile sonra da içinde bulunduğu tüm sistemlerde, Bilinçli ve Niyete Dayalı bir ilişki kurmasıdır ve bu düzeyde “biz “i şekillendirmesidir.

İnsan yalnız bir ada değildir ve hayatımızı bağlantılar/ilişkiler denizinde sürdürmekteyiz.
Bu bağlantılardan da her gün etkilenmekteyiz. İş dünyasında diğer bireylerle yakınlık kurma ve sürdürebilme bireysel refah düzeyimiz ve kurumsal uyum açısından çok önemlidir. Doğru ilişki, diğer bireylerle bilinçli ve niyete dayalı ilişki kurmak ve sürdürebilmektir. Bu tanımda, bilinçli olmak ile kastettiğimiz diğer insanlarla beraberken herhangi bir konuda neler olduğunun farkında olmaktır. Bu farkındalık, bize ilişkinin nereye doğru gittiği veya ilişkinin neye gebe olduğu hakkında bize ipuçları verir. Tanımın diğer unsuru olan niyete dayalı olması ise ilişkideki gelişmelere nasıl karşılık vereceğimiz konusunda bize tercih etme fırsatı sunar.
İlişkinin çoğu birlikte bir şeyler inşa etmek, beraber çalışabilmek ve ilişkiyi sürdürebilmek için çeşitli arabuluculuk görevlerini yürütebilmekten oluşur. İnşa ettiğimiz bu durum kültürel ve kişisel geçmişimizden etkilenir. Kültürel ve kişisel geçmişimiz olağanüstü bir çeşitlilik oluşturur. Fakat her birimiz kendi iç dünyamızın vatandaşı olarak dış dünyayı araştırıp keşfetmek için çok az zaman harcarız. Her birimiz farklı iç dünyalarımızda dolaşıp bunu gerçeklik olarak algılarız ve diğerlerinin dünyayı aynı bizim gördüğümüz gibi gördüklerini varsayarız. Diğer insanlarla aramızdaki farklılıkları takdir etmeden önce, kendi dünyamızın farkına varmak önemlidir. Olaylara bakış açımızı diğerlerininkiyle karşılaştırmadan önce kendimizi tanımalıyız. Çeşitliliğe, yeni bilgiye ne kadar açık olursak, o derece zenginleşmiş ve genişlemiş oluruz. Sağlıklı ilişkide önemli olan, her gün kendimizin, karsımızdakinin ve daha geniş olarak çevremizin tüm yönleriyle bilinçli ve niyete dayalı ilişkiler kurmayı bir alışkanlık haline getirmektir.

Bilinçli ve Niyete Dayalı İlişkilerde, İlişkinin devam etmesi için karşılıklı vazgeçiştir “biz” olmak. Ben olmaktan, sen olmaktan vazgeçmektir “biz” olmak. Değişmek ve değiştirmektir “biz” olmak.

İlişki bir eylem/davranış değildir, ilişki bir organizmadır, canlı bir varlıktır. Benden ve senden bağımsız bir organizma! Ve her organizma gibi bir varoluş süreci izler. İlişki bizden doğar ama doğumunda biz etkin değiliz. İlişkinin ortaya çıkması için gerekli olan temel koşul “iletişim”dir, “biz” olmaktır. Ben ve sen olmaktan bilerek ve isteyerek vazgeçmemiz gerekmektedir.

İlişkiler de ilişkinin içinde olunur! …ilişki bizim aramızda değil, bizim dışımızda bir şeydir ve emek isteyen güzel bir kavramdır…


Ayşe ELERMAN NEMUTLU

 
 
Yazar: Ayşe ELERMAN NEMUTLU (MCC, CPCC, ORSCC, ACT)
Adler İletişim Formu