ADLER

Adler Central Europe ailesi olarak senelerdir emek vererek devam ettirdiğimiz Koçluk mesleğinin; Koçluk Platformu Derneği ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)'nun iki senelik Ulusal Meslek Standardı çalışması sonucunda Koçluğun meslek olarak kabul gördüğünü ve Resmi Gazatede yayınlandığını gururla duyurmak isteriz.

ADLER INTERNATIONAL