Kurumsal Envanterler

Coaching Guide - Koçluk Rehberi Raporu

Coaching Guide - Koçluk Rehberi Raporu

Koçluk Rehberi Raporu, danışanların detaylı sorularla kendilerini keşfetmelerini sağlayarak koçluk sürecine hazırlık yapmalarını ve rota oluşturmalarını sağlar.

Agility Compass (Kurumsal Çeviklik)

Agility Compass (Kurumsal Çeviklik)

Çevik dönüşüm öncesi ve sonrasında uygulanan, veri tabanlı alt ölçeklerle güçlü ve gelişime açık alanları belirleyen, özel tasarlanabilen bir ölçektir.

Koçvari Liderlik Envanteri

Koçvari Liderlik Envanteri

Koçvari Liderlik Programı'nda kullanılan envanter, liderlere bireysel değerleri, güçlü ve gelişim alanları belirleme ve yaşam çarkını oluşturma imkanı sunar.

Yüksek Performanslı Lider Takım Raporu

Yüksek Performanslı Lider Takım Raporu

Takım Koçluğu'nda kullanılan Yüksek Performanslı Çevik ve Lider Takım Raporu, takım farkındalığını artırır, gelişim raporları ile değişimi değerlendirir.

Lazer Koçluk Envanteri

Lazer Koçluk Envanteri

Lazer Koçluk Envanteri, liderleri eğitime hazırlayarak evrensel liderlik değerlerini 10 bireysel değere indirir ve gelişim konularını raporlar.

Üstel Çalışma Stilleri Envanteri

Üstel Çalışma Stilleri Envanteri

Üstel Kişisel Stil Envanteri, zorunlulukları azaltarak güçlü yanlardan faydalanmayı sağlayan bir farkındalık aracıdır.

Üstel Kişisel Stil Envanteri

Üstel Kişisel Stil Envanteri

Üstel Kişisel Stil Envanteri, duygu, düşünce ve davranışlarımızı analiz ederek kişisel stilimizi ve iletişim tarzımızı ölçümleyen bir araçtır.

Yukarı