Kurumsal Hizmetler

Koçvari Liderlik Programı

Koçvari Liderlik Programı

Koçvari Liderlik Programı kurum içerisindeki koçluğun benimsenmesi ve derinlemesine içselleştirilmesi için global bilgi birikimiyle geliştirilmiştir.

Takım Koçluğu Programı

Takım Koçluğu Programı

Olumluluk ve verimlilik ilkelerini temel alarak, etkin ve bütünleşmiş takımlar yaratmak ve ilişkiler geliştirmek için, performansı ve bağlılığı arttırmaktadır.

Mentorluk ve Mentilik Sistemleri

Mentorluk ve Mentilik Sistemleri

Mentorluk Programımız, olumlu bakış açısıyla deneyimli Yöneticilerin kurum kültürünü, yaklaşımını ve hedeflerini yeni nesillere aktardığı bir platform sunar.

Mentor Koçluk Hizmeti

Mentor Koçluk Hizmeti

ICF onaylı bir Profesyonel Koç ile işbirliği yaparak Koçluk becerilerinizi geliştirebilir ve süreç içindeki performansınıza dair geri bildirimler alabilirsiniz.

Çevik Liderlik Programı

Çevik Liderlik Programı

Dünya’nın ilk 500 şirketinin üst düzey yöneticileri ile yapılan araştırmada ‘Agility’ en çok ihtiyaç olan liderlik yetkinliklerinden biri olarak belirlenmiştir.

Yönetici Koçluğu Hizmeti

Yönetici Koçluğu Hizmeti

Yönetici Koçluğu, yöneticilerin yetkinliklerini artırma, farkındalık kazanma ve hedeflerine sağlam adımlarla ulaşmaları için kritik bir adımdır.

Kurumsal Çeviklik Programları

Kurumsal Çeviklik Programları

Kurumların karmaşık yeni Dünya düzenine adapte olması, hedeflerine akılcı çözümlerle ulaşabilmesi için ihtiyaçlara özel olarak tasarlanmıştır.

Kurum içi Koçluk Süreci

Kurum içi Koçluk Süreci

Kurum İç Koçluk, kurum kültürüne profesyonel koçluğun A’dan Z’ye entegre edilerek, ICF onaylı Profesyonel Koçların İç Koç olarak yetiştirilmesini sağlar.

Liderler için Lazer Koçluk Programı

Liderler için Lazer Koçluk Programı

Lazer Koçluk Programı; hedef odaklı, kısa süreli koçluk görüşmeleriyle Liderlerin çözüm ortağı olmak için tasarlanmıştır.

Çevik IK Programı

Çevik IK Programı

Çevik İK Programı ile kurumsal çevikliği pekiştirin. Çeviklik ilkeleri, kültürü, iş süreçleri ve dönüşüm yönetimi üzerine kapsamlı bir eğitim.

Transaksiyonel Analiz Programı

Transaksiyonel Analiz Programı

İçsel yolculuğunuza rehberlik ederek, geçmişle bugünü birleştirmek ve mutlu bir gelecek için bütünsel bakış açısıyla TA kavramını içselleştiriyoruz.

Etkili Anne Baba Programı

Etkili Anne Baba Programı

İçinizde var olan, ruhunuzun izlerini taşıyan ve atalardan alınan bilgileri sizden sonraya kolaylıkla aktarmanıza yardım edecek becerilerle buluşturuyor.

Kurumsal Transformal Nefes Çalışmaları

Kurumsal Transformal Nefes Çalışmaları

Nefesinizin gücünü; cesaret, umut ve neşeniz ile yükselterek yola çıkmaya hazırsanız bekliyoruz!

Yukarı