CF

Kurumsal Mentorluk Sistemleri

Sürecin Her Aşamasında Çözüm Ortaklığı

Adler Entegre Kurumsal Koçluk Çözümlerinin halkalarından biri olan Kurumsal Mentorluk hizmeti ile şirket içerisinde orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda çalışanların verimini, performansını ve farkındalığını arttırmak, şirket içinde sürekli olarak karşılıklı Mentorluk sürecine devam edilmesi, şirkete bağlılığın yükselmesi ve performanlarının pekiştirilmesi hedeflenir.

IK Yöneticileri, departman müdürleri, liderler ve üst yöneticiler Adler Profesyonel Mentor Koçları ile 2 günlük ve ardından 1 günlük mentorluk çalışması yaparak Mentorluk alanındaki yetkinliklerini geliştirir ve pratik kazanırlar.
 

FAYDALARI:

 • Çalışanların kendi kişisel gelişimlerinin sorumluluğunu alması
 • Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
 • Katılımcıların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesi
 • Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
 • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması
 • Kurumsal sadakatin artması
 • Mentorların yönetsel becerilerinin gelişmesi

KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • İletişim ve ilişki kurma
 • İkna etme
 • Onuç odaklılık
 • Bir Mentor olarak usta- çırak ilişkisinden en verimli şekilde sonuç alınmasını sağlama

MENTİLER için GELİŞİM STRATEJİLERİ

Eğitime katılacak mentilerin (mentee-danışan), mentorluk sisteminden maksimum verim sağlayabilmeleri için kendi üzerlerine düşen rol hakkında bilinçlenmeleri ve kişisel gelişim gündemlerini saptayabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir. Mentiler için program süreci 1 gün olup, Mentorluk ve Mentilik eğitimleri tamamlandıktan sonra, Süreç eşleşmeleriyle Mentorluk süreçleri başlayarak, kurum bu süre içerisinde Mentor Koçlar tarafından desteklenmektedir.

ADLER INTERNATIONAL