CF

Takım Koçluğu

Proje ekipleri gibi çeşitli disiplinlerden gelen bireylerin oluşturduğu takımlarda başarının kilit noktası farklı bakış açılarını ve deneyimleri bir araya getirerek bütünsel bir yaklaşım geliştirmektir. Living Systems ApproachTM: Takım ve Grup Koçluğu ile bu başarıyı organizasyonun her seviyesine dokunarak yakalayabilmek mümkün.

Program “gerçek zamanlı bir laboratuar” olarak yapılandırılmıştır. Bu programla, koçlar ve yöneticiler, grup dinamiklerine yönelik anlık çözümler yaratmak yerine, bu dinamikleri yeni bir sınıra taşımaya yönlendirilmektedirler. Bu yeni sınırla birlikte, bireylerin ve ekiplerin potansiyel verimliliklerini fark etmesi ve sürdürülebilir degişime odaklanma süreci hızlanır.


Takım ve grup koçluğu programı;

Bireylerin ve ekiplerin güçlü yönlerine odaklanarak, yaratıcı çözümlere ulaşılmasını sağlar.
Misyon ve vizyon arasındaki uyumu sağlayarak, ekibin kurumsal başarıya odaklanmasını hızlandırır.

 • Hedef ve sorumlulukları netleştirir.
 • Kültürel değişim konusunda farkındalık yaratır ve süreci hızlandırır.
 • Ekibin ve bireylerin performans kapasitesini artırır.
 • Ekiplerin ve dolayısıyla kurumun olası krizleri daha etkin bir biçimde yönetmesini sağlar.
 • SÜRE: 2 gün (32 saat) sınıf içi eğitim ve 6 Takım Koçluğu Toplantısı
 • KATILIMCI SAYISI: 5-24
 • ÖNKOŞUL: ICF onaylı bir okuldan 20 saatlik koçluk eğitimi YA DA takım eğitimi deneyimi

Kimler Katılmalı:

 • Profesyonel koçlar
 • En üst Seviye Takımlar
 • Eğitmenler
 • Danışmanlar
 • Üst düzey yöneticiler
 • Proje liderleri

3 gün sürecek olan program “gerçek zamanli bir laboratuar” olarak yapılandırılmıştır. Bu programla, koçlar ve yöneticiler, grup dinamiklerine yönelik anlık çözümler yaratmak yerine, bu dinamikleri yeni bir sınıra taşımaya yönlendirilmektedirler. Bu yeni sınırla birlikte, bireylerin ve ekiplerin potansiyel verimliliklerini fark etmesi ve sürdürülebilir değişime odaklanma süreci hızlanır.

İçerik:
 • Liderliği tanımlamak
 • Karar vermek
 • Yaratıcılık ve Vizyon
 • Takım Koordinasyonu
 • Liderlik Diyaloğu
 • Değerler ve Değer Yönetimi
 • Kişisel Liderlik
 • Entegrasyon Süreci
 • Yön veren prensipler
 • Living Systems ApproachTM: Takım ve Grup Koçluğu programı 22 ICF sürekli eğitim kredisi sunmaktadır.
Yöntem:

Stellar Takım Geliştirme Programı ve Takım Verimliliği Değerlendirme Yöntemii takım perofrmansını ölçme ve iyileştirmede yenilikçi bir yaklaşımdır. Takımın öğrenmesine yönelik ‘Workshop’lar, katılımcıların bir ‘sistem’ olarak takım dinamiklerini anlamalarına imkanı verecek kavramları ve temel yetkinlikleri tanımalarını sağlar. Workshop’lar; Takım verimliliği ölçümü, Takımın verimliliği üzerinde çalışma ve ihtiyaç ortaya çıktıkça ‘’Sürekli Takım Gelişimi’’ne yönelik Takım becerileri eğitimlerini içerir. Workshop interaktif ve deneyseldir; katılımcılar hemen uygulayabilecekleri yeni farkındalıklar, araçlar ve becerilerle ayrılırlar.

Kazanımlar:
 • Bireylerin ve Ekiplerin güçlü yönlerine odaklanarak, yaratıcı çözümlere ulaşılması
 • Misyon ve Vizyon arasındaki uyumu sağlayarak ekibin kurumsal başarıya odaklanmasının hızlanması
Hedef ve Sorumlulukların netleşmesi
 • Kültürel değişim konusunda farkındalık yaratma ve sürecin hızlanması
 • Ekibin ve Bireylerin performans kapasitelerinin arttırılması
 • Ekiplerin ve dolayısıyla Kurumun olası krizleri daha etkin biçimde yönetilmesi
ADLER INTERNATIONAL