CF

Pozitif Değişim: Koç Gibi Lider©

Sürdürülebilir ve Ölçümlenebilir İK Çözümleri

Gelişerek, büyüyerek fark yaratmanın vazgeçilmez olduğu günümüzde rekabette öne çıkmak için, çalışanları değişmez kurallar ve geleneksel sistemler ile kontrol etmek yerine, onları değişik açılardan düşünmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini bulmaya teşvik etmek gerekiyor. Çalışanları özerkleştirerek motive etme yöntemlerini içeren koçluk kültürünü destekleyen şirketler daha yüksek başarıya ve verimliliğe ulaşıyor.

Adler’in “Pozitif Değişim: Koç Gibi Lider©” programı ICF onaylı Koçluk Sertifika Programı’nın ilk modülü olan “Profesyonel Koçluğun Temelleri”nde aktarılan koçluk düşünce yapısı ile temel yetkinlik ve araçlarını 2 günlük bir süreçte katılımcılarına benimsetmeyi ve böylece “yaratıcı ve sürdürülebilir çözümlerin şirket içinde üretilmesini” hedefliyor.

Bireysel Kazanımlar:
 • Değerler ve güçlü yönler hakkında farkındalığın artması
 • Temel koçluk yetkinlikleri ve araçları
 • Koçluk bilgisi ile yeni bakış açıları ve seçenekler
 • Karar verme mekanizmalarında aktif katılım ve sorumluluk
 • Çevre ve diğer insanlarla bilinçli ve daha etkili iletişim
Kurumsal Kazanımlar:
 • Çalışanlar ve departmanlar arasında etkili ve açık iletişim
 • Yerleşmiş önyargı ve varsayımların kaldırılması
 • Yaratıcı çözümlere açık, farklı düşünceleri ve yeni projeleri destekleyen kurum kültürü
 • Sonuç odaklı düşünce yapısı ile çalışan motivasyonunda artış
 • Çalışanların kurumu benimsemesi ve kurum vizyon ve misyonunu sahiplenmesi
Neden “Pozitif Değişim: Koç Gibi Lider©”?
 • Pozitif Değişim: Koç Gibi Lider© programı Adler’in örgütsel psikoloji ve koçluk yetkinlikleri alanında uzman fakülte liderleri tarafından geliştirilmiştir.
 • Program öncesinde tüm katılımcılara uygulanan ön test uygulaması ile organizasyonun ihtiyaçları belirlenir ve eğitim içeriği buna göre şekillendirilir.
 • Program Adler’in deneyimli ICF Onaylı Profesyonel Koç ve Eğitmenleri tarafından etkileşimli bir ortamda sunulur.
 • Program sonrasında tele-sınıflar ile öğrenimin devamlılığı ve güçlendirilmesi sağlanır
 • Tele-sınıfların bitişini takiben gerçekleştirilen son test uygulaması ile sonuçların ölçümlenebilir ve somut bir raporu oluşturulur.
Kimler Katılmalı?
 • Lider sorumluluğu taşıyan orta ve üst düzey yöneticiler
 • Çalışanlarının kapasitelerini geliştirmede daha etkin olmak isteyen liderler ve müdürler
 • Dahili danışmanlar, İnsan Kaynakları ve eğitim profesyonelleri olarak koçluk yetkinliklerini geliştirerek uygulamak isteyenler
 • Çalışanları ile daha yakın ilişkiler kurarak daha yüksek performans ve liderlik kültürü hedefleyen organizasyonlar.
Program İçeriği
 • Örgütsellik ve liderlik bağlamında koçluk için uygun koşullar
 • Koçluk yaklaşımında yeni bakış açıları ve Adler Koçluk Modeli
 • Koçluk ve performans yönetimi ilişkisi
 • Değişimi keşfetmek ve yönetmek
 • İlişki – Süreç – Görüşme üçgeni nde koçluk
 • Eylem planını oluşturma ve uygulama
ADLER INTERNATIONAL