CF

Tahsin Akar - Turkcell

Tüm programın bütünleşmesi tam bir tutkal görevi yerine getirdi. Koçluk sanatını doğal olarak gerçekleştirmek dalında çok önemli bir yer tutacak.

ADLER INTERNATIONAL