Sertifikalı Programlarımız

Çeviklik Koçu Sertifika Programı

Çeviklik Koçu Sertifika Programı

Programımızda katılımcılar; her ölçekteki organizasyonun hedeflenen büyüme, esneklik ve çalışan bağlılığını artırmasına destek olacak yetkinlikler kazanırlar.

Koçlar için Transaksiyonel Analiz Programı

Koçlar için Transaksiyonel Analiz Programı

İnsan ihtiyaçları ve davranışları arasındaki bağlantıların yanı sıra, kuruluşların işleyiş biçimlerini anlamak için de sistematik bir yaklaşım sağlar.

Sertifikalı Nörobilim Programı

Sertifikalı Nörobilim Programı

Uygulamalı Nörobilim koçluk yaklaşımı, duygularımızın nasıl düşündüğümüz, nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımızla ilgisini anlama yaklaşımıdır.

Koçluk Yetkinliklerinde Derinleşme Programı

Koçluk Yetkinliklerinde Derinleşme Programı

40 CCE kredili Program, ICF yetkinlikleriyle birlikte koçluk varlığını güçlendirmek için grup çalışmaları ve kişisel günlük tutma gibi etkinlikleri içerir.

Yukarı