Liderler için Lazer Koçluk Programı

Lazer Koçluk Programı (Laser Coaching)

İş dünyasının giderek artan çeviklik yaklaşımıyla çalışma şekli, özellikle büyük, kalabalık ekiplerin (satış, pazarlama ekipleri gibi) son noktada daha hızlı sonuç üretme ihtiyaçlarını da arttırdı. Tamda bu sebeple ‘Laser Coaching’ tanımı ile anlık koçluk yapmayı kolaylaştıran bir yaklaşım ortaya çıktı.  ‘Soru Sorma-Dinleme-Yansıtma-Takdir Etme’ gibi en temel koçluk yetkinliklerini kullanarak performans, kariyer, öğrenme, işe bağlılık, iş yerinde doyum ve mutluluk gibi insani konularda 20 dakikada uygulanabilir koçvari bir görüşmeyi temel alan beceri temelli bir eğitim ile uygulamalı olarak öğretilebilir bir koçluk yaklaşımına ‘Laser Coaching’ adı verildi ve bu yaklaşım iş dünyasında hızla kabul gördü ve uygulanmaya başlandı.

Lazer Koçluk (Laser Coaching) tek seferlik, hedef odaklı bir görüşme modelini temel alır. Gerçek zamanlı ve gelişim konuları söz konusu olduğunda insan yöneten ve son karar verici ile yakın ilişki de olan yöneticiler için amaca hizmet etmeyen belirli bir davranışı gözlemlemeleri durumunda yapılacak bir görüşmeyi beceri temelli, uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlayan bir programdır. Bu program, değişim ve gelişim niyeti ile yapılan 20 dakikalık bir görüşmede sorular sormak, dinlemek, yansıtmak ve geribildirim vererek, değişim ve gelişim amaçlı farkındalık ve yeni seçenekler yaratabilmek, eylem planı oluşturmak ve sorumluluğu liderlik ettiği danışana verebilmek üzere insan insana bir koçluk görüşmesini tamamlayabilme becerilerini geliştirmeyi temel alan beceri odaklı, uygulamalı bir programdır.

Her bir görüşme gerçek bir konuyu temel alır, benzersizdir, hızlı değişimle ilgilidir. Meydan okuma, geribildirim vererek gerçeklik ve algıyı temel alan farkındalık yaratarak sınırsız olasılıklardan çalışanın seçtiği eylemi gerçekleştirmesini hedef alan 20 dakikalık görüşmeyi lazer koçluk beceri setini uygulayarak yapabilmek gözlemlenebilir, ölçülebilir, uygulanabilir bir beceri setidir.

Lazer Koçluk Programı Neden Önemli?

Programın sizlere sağladığı beceriler sadece Lazer odaklı yöntemleri öğretmekle kalmadığı ve fazlasını da içerdiği için sizlere hiçbir yerde edinemeyeceğiniz bir öğrenim sunmaktadır. Koçluk becerileri, günümüzde çevik organizasyonlarda çalışmaların yeni yolunu oluşturmaktadır.  Bu güçlü tekniği, katılımcıların True Tlit Kişilik Profili (True Tlit Personality Profile) tarafından değerlendirilen en yaygın dört kişilik örüntüsünün yaptığı yanlışları, düşünme hatalarını ve yanlış anlamaları hızlı bir şekilde belirlemeyi ve öğrenmelerine yardımcı olan basit ama bilimsel olarak değerlendirilmiş bir görsel çerçeveyle ilişkilendirmekteyiz.

Kimler Katılabilir?

Adler İletişim Formu