Sertifikalı Koçlar için Transaksiyonel Analiz Programı

Bu programa hemen kayıt olun;

 

TA nedir ve kısa tarihçesi:

Transaksiyonel Analiz (TA) insan davranışlarını ve kişiliğini açıklayan bir psikoloji kuramıdır. 1950lerin sonlarında Eric Berne tarafından kapsamlı bir psikoterapi yöntemi olarak ortaya konmuştur. Berne'in teorisi Freud'un fikirlerine dayanmakla beraber belirgin bir şekilde de farklılık göstermektedir. Freudien psikoterapistler danışanların kişiliklerine odaklanırken, Berne ise danışanın sosyal işlemlerini analiz ederek içgörünün daha iyi keşfedilebileceğine inanmaktadır.

TA adını, kişiler arası etkileşimleri analiz etme iddiasından alır. Eğer kişiler arası gidip gelen mesajları analiz edebilirsek, iletişimin ve ilişkinin nerede tıkandığını ve neyi değiştirirsek yoluna girebileceğini anlayabiliriz.

Koçluk ve TA:

Günümüzde TA kavram ve teknikleri, sadece psikoterapistler tarafından değil, gelişim ve büyüme ile ilgilenen birçok profesyonel tarafından da kullanılmaktadır. Özellikle Organizasyonel ve Eğitimsel alanlarda ve Koçlukta geniş bir kullanımı alanı olduğunu söylemek doğru olur.

TA, insan ihtiyaçları ve davranışları arasındaki bağlantıların yanı sıra, kuruluşların işleyiş biçimlerini anlamak için de sistematik bir yaklaşım sağlar. Bu özelliği ile TA, Koç ve Koçluk alan ve ilişkideki diğer paydaşlar arasında neler olup bittiğini analiz etmek için son derece yararlı bir araçtır. İlginç bir şekilde, birçok tanıdık koçluk terimi aslında TA kökenlidir ama dilimizde gömülü olduğundan, bu terimler TA kaynaklı olduğu farkında olmadan kullanılmaktadır. Koçlar için TA Programında bu terimlerin neler olduğunu keşfetme imkânı bulacaksınız. TA, Koç ve Koçluk alan arasındaki iletişimi anlamada ve Koçluk alanların kendi işlevlerini analiz etmelerinde son derece yararlı, çok sayıda ve işlevsel araç sunmaktadır.

Koçlar için TA Programı:

İlişkilerini geliştirmek, problemleri çözmek, hayatlarında olumlu değişiklikler yapmak amacıyla Koçluk alan kişilere, yol arkadaşlığı yapan, tüm Profesyonel Koçlar’ın ceplerine koyacakları araç ve pratik uygulamaların yer aldığı Program;

1.Modül: 19 CCE (11 Core Competencies + 8 Resource Development)
2.Modül: 18 CCE (11 Core Competencies + 7 Resource Development)

Programda, Koçlukta rahat ve pratik şekilde kullanılabilecek TA kavramlarını ve her bir kavramın Koçluk aracına dönüştürülmüş uygulamasını öğrenme ve deneyimleme fırsatı yaratılmıştır. Programı tamamlayan bir Koç, hemen ertesi gün öğrendiklerini kullanabilecek bilgi ve uygulama becerisine sahip olacağı yaşantısal bir öğrenme deneyiminden geçecektir.

TA araçlarıyla Koçluk yapan bir profesyonelin en önemli gücü, kendisinden hizmet alan kişilerin, kendilerini daha iyi anlamalarına yardım edecek araçlara sahip olmasıdır.

Koçlar için TA Programı sırasında bir Koç;

Koçlar için TA Programından mezun olan bir Koç,

Kimler Katılım Sağlayabilir?

Farklı bir kurumdan -denklik koşulu sağlayan- ICF onaylı sertifikanız bulunması durumunda sertifikanızı kayıt öncesinde bizimle paylaşmanızı rica ederiz.

Koçlar için Uygulamalı TA Programımızın 1. ve 2. Modülünü tamamladıktan sonra ek olarak, İleri TA eğitimimize Temel TA eğitiminden muaf olarak katılabilirsiniz.

İleri TA eğitiminiz sonrası, öğrenme portfolyosu hazırlayan katılımcılar;
Uluslararası Transaksiyonel Analiz Yeterlilik Merkezi tarafından (ictaq.org) onaylı Transaksiyonel Analiz Kişisel/Mesleki Gelişim Ödülü (TAPDA; Transactional Analysis Personal/Professional Development Award) almaya hak kazanacaklardır.

Katılım Devam Durumu:

Eğitimde devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık her modül için en fazla toplamda 1,5 saat olabilir. 1,5 saat üzeri devamsızlık yapan katılımcılarımız tam gün olarak telafilerini tamamlamalarının ardından sertifikalarını alabileceklerdir.

 
Yaklaşan Etkinlikler  
Adler İletişim Formu