Sertifikalı Nörobilim Programı

Bu programa hemen kayıt olun;

ICF 20 CCE Kredi
   
Core Competencies 11 Resource Development 9

 

Beyin vücudumuzda pek çok işlevi üstlenen bir yönetim merkezidir. Beyin bütünsel çalışan bir yapıdır. Teknolojinin gelişmesi ve görüntüleme cihazlarının sağladığı kolaylık sayesinde son yıllarda daha hızlı anlaşılmaya başlanmış olsa da halen tüm işlevleri ve bu işlevleri nasıl yerine getirdiği netleşmemiş bölümleri vardır. Beyindeki yapıları anlamadan, beynin ileyişi ve işlevleri hakkında belirli bir kesinlikte bir şeyler söylemek neredeyse olanaksızdır.

Beyin kusursuz bir bağlantısallık içinde çalışır. Beynimiz sürekli olarak yeniden şekillenir. Tüm deneyimler ve öğrenmeler zayıf ya da kuvvetli yeni bağlantılar halinde depolanır.

Sahip olduğumuz her düşünce, hafıza, yeni beceri, nitelik tek bir bölgede depolanmaz. Karmaşık bir kablo ağı ya da elektrik devresi gibi sürekli akım taşıyan bağlantılar bütünü halindedirler.

Nörobilim bakışıyla koçluk;

‘‘İnsanlar üzüntüleri, ağrıları, kaygıları ve korkuları kadar mutluluklarının, sevinçlerinin, kahkahalarının ve şakalarının da beyinlerinden ama yalnızca beyinlerinden kaynaklandığını bilmelidir. Onun sayesinde düşünür, görür, işitir ve iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, hoşa gideni gitmeyenden ayırt edebiliriz.”
Hippocrates- M.Ö. 5. Yüzyıl

Program Gereklilikleri

Nörobilim ya da biyoloji altyapısı aranmamaktadır. Program yeniliklere, yeni öğrenme sistemlerine, multidisipliner yaklaşımlara açık katılımcılara, geniş bir kaynak olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlamda program;

 

Koçlar için Nörobilim Eğitim Programı ICf tarafından kredilendirilmiş bir programdır.

 
Yaklaşan Etkinlikler  
Adler İletişim Formu