Adler İleri Düzey Sertifikalı Koçluk Programı: Practicum

 

İleri Düzey Koçluk Programı: Practicum

Practicum, yoğun ve güçlü bir öğrenme sürecidir ve şu öğrenme unsurlarının bütünleştirilmesiyle birlikte, koçluk konusundaki ustalığınızı derinleştirir: koçluk uygulamalarınızın denetimi ve geri bildirim; Öğrenme Laboratuvarlarına katılım (danışan vakalarının değerlendirildiği, koçluk konseptlerinin derinlemesine keşfedildiği ve diğer öğrencilerle etkileşim kurmak suretiyle öğrenme sürecinin derinleştirildiği laboratuvarlar); danışanlara koçluk yapılması (en az 40 görüşme) ve koçluk deneyiminden öğrendiklerinizi amaca yönelik bir şekilde yansıtma; onaylanmış bir koçtan koçluk desteği alma; görevler ve ekstra okumalarla uğraşma. Ayrıca, model ve prensiplerin koçluk sürecini ve deneyimini tanımlamaktaki ortak rolüne ilişkin daha derin bir bilinç kazanarak, Adler modeli ve Adler Rehberlik Prensipleri hakkındaki anlayışınızı geliştireceksiniz.

Kimler Katılmalı

Practicum programı, Sertifika Programının dördüncü bölümüdür. Usta Koçluğa Doğru İlerleme / 3.Modül programını tamamlayan herkes, bu programa katılabilir. Öğrenciler, belirli koşulları karşılamaları ve Uygulama Dönemlerinin ilk üçte birlik kısmında Usta Koçluğa Doğru İlerleme programına katılmaları şartıyla, İş Ortamında Koçluk / 2.Modül programını tamamladıktan sonra, bu programa başvurabilirler.

Zaman Taahhüdü

Practicum programı, kayıt işleminden programın tamamlanmasına kadar ortalama 9 aylık bir süreye yayılır. Bu 9 ay boyunca, öğrenciler koçluk sürecinde aktif bir şekilde yer almalı ve koşulları başarıyla karşılayabilmek için, öğrenme unsurlarına düzenli katılmalıdırlar. Öğrenciler, ancak Uygulama Programının tüm koşullarını sağladıktan ve danışanlarla en az 100 saatlik bir koçluk deneyimini tamamladıktan sonra sertifika sınavına girmeye hak kazanırlar.

Format

Practicum, Öğrenme Laboratuvarlarının Adler Okulu’nda (4 saat süreyle), denetim ve geri bildirim aşamalarının sanal bir biçimde yürütüldüğü bir formatta sunulmaktadır. Öğrenciler, bir öğrenci grubu halinde kaydedilirler ve kendilerine 9 aylık bu süreçte birlikte çalışacakları bir Laboratuvar Lideri ve süpervizörler atanır. Öğrenci grubu, 9 aylık süreç boyunca bir arada olacakları için, birbirlerine yetenekleri konusunda destek olmaları öğrenme sürecini daha da verimli kılacaktır. Uygulama programında, bir öğrenci grubu en fazla 14 katılımcıdan oluşur.

Sertifika Sınavı

 

 

ICF Ünvanlama İçin Deneyim Gereksinimleri
Detaylı bilgilendirmesini ICF Türkiye Web Sitesinden okuyabilirsiniz.

 

ICF Temel Yetkinlik Modeli
Detaylı bilgilendirmesiniICF Türkiye Web Sitesinden okuyabilirsiniz.

Adler İletişim Formu