ICF Onaylı Sertifikalı Profesyonel Koçluk Programları

Sertifikalı Koçluk Programlarımız özellikle profesyonel gelişimlerini ve değişimi hedefleyen yöneticiler, insan kaynakları profesyonelleri, eğitmen ve öğretmenler, danışmanlar ve kişisel gelişim hedefleyen bireyler için geliştirilmiştir.

Adler Koçluk Modeli hem adını hem de temel prensiplerini “Pozitif Psikolojinin” kurucusu olarak anılan Avusturyalı psikolog ve pedagog Alfred Adler’in bireysel psikoloji çalışmalarından almaktadır.

Alfred Adler’in bireyin duygu ve düşüncelerini onu toplumdan izole etmeden, çevresel faktörleri hesaba katarak irdeleyen yaklaşımı modern bireysel psikolojinin ana yapı taşlarındandır. Her insanın doğuştan getirdiği güçlü yanları ve biriktirdiği deneyimleri ile eşsiz bir kaynak olduğunu savunan bu yaklaşım Adler Koçluk Modeli’nin ‘farklılığa değer veren’ ve ‘bütünün parçalardan öte olduğunu’ hatırlatan karakterinin özünü oluşturur.

MODÜL 1

Profesyonel Koçluğun Temelleri

5 Tam Gün / 32 CCEU
 
 • Koçluğun alanı ve konusu hakkında kilit ayrımlar
 • Koçluğun kavramsal temelleri Adler'in koçluk modeli ve uygulamaları
 • Koçluğun temel yetkinlikleri
 • Koçluk için başlangıç seviyesi araç ve teknikler
 • Yetkinlikleri, araçları ve teknikleri uygulama imkanı
 

MODÜL 2

Bir Meslek olarak Koçluk ve İş Bağlamında Koçluk Programı

5 Tam Gün / 30 CCEU
 
 • İş ortamında ve organizasyonlar çerçevesinde koçluk bilgisini ve yetkinlikleri etkin bir şekilde kullanabilme
 • Özel araçlar, teknikler ve iş ortamındaki koçluk süreçleri
 • Yeteneklerin daha fazla geliştirilmesi ve genel koçluk bilgisinin ilerletilmesi
 • 2 adet bağımsız çalışma ödevi
 

MODÜL 3

Koçlukta Ustalığa Doğru İlerleme

5 Tam Gün / 30 CCEU
 
 • Beş başlık altında koçluk yetkinliğini derinleştirmek
 • Ustalığı hedefleyen birer öğrenci olarak koç ve danışan
 • Liderin bakışından koçluk
 • Farklı koçluk durumlarının bileşimi
 • Yaratıcılık ve hayal gücünün etkin kullanım
 
 
Adler İletişim Formu